helder architecten
[./intropag.html]
[./visiepag.html]
[./aanpakpag.html]
[./projectenpag.html]
[./cvpag.html]
[./contactpag.html]
Het realiseren van een bouwwerk is niet eenvoudig. De basis van een goed bouwproces is het maken van duidelijke afspraken en de juiste samenstelling van het team. Het bouwproces van een particuliere woning verschilt op een aantal vlakken met dat voor professionele opdrachtgevers. Helder Architecten heeft de kennis van beide processen in huis. scroll voor meer ... kennismaking Het is van belang dat de opdrachtgever en de architect op één lijn zitten. Helder Architecten wil voldoende tijd nemen voor een wederzijdse kennismaking. Dit kan in de vorm van een presentatie, een gesprek, het uitwisselen van referentiebeelden en eventueel het bezoeken van projecten. proces particulieren Veel particuliere opdrachtgevers hebben geen ervaring met het bouwproces. Helder Architecten kan, naast het maken van het ontwerp, ook de overige onderdelen van dit proces op zich nemen: het maken van een financieel overzicht, het onderhouden van contacten met gemeentelijke instanties (bouw- en woningtoezicht, brandweer, welstand), het maken van technische tekeningen, het indienen van de bouwaanvraag incl. berekeningen, het selecteren van aannemers, het afsluiten van het contract met de aannemer en het begeleiden van de bouw. De opdrachtgever kan per apart onderdeel opdracht verlenen. proces professionals Professionele opdrachtgevers als projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen of vastgoedafdelingen hebben uiteraard zelf de kennis van het bouwproces in huis. Vaak houden zij de regie over dit proces in handen en worden delen van het bouwproces opgedragen aan de architect. Soms wordt de architect gevraagd alleen het ontwerp en de ontwerptekeningen te maken incl. overleg met gemeentelijke instanties, waarna de rest van het proces wordt opgedragen aan derden. Helder Architecten vindt het van belang bij een dergelijke constructie de eindverantwoording te blijven houden over de architectuur. team Helder Architecten heeft een netwerk van tekenaars en ondersteunende bureau’s om zich heen. Hiermee kan per opdracht een op maat gemaakt team gevormd worden, dat onder de verantwoording van Helder Architecten werkt. Het maken van begrotingen en het schrijven van bestekken wordt op deze manier altijd uitbesteed aan vaste relaties. Bij grote projecten kan Helder Architecten een structureel samenwerkingsverband aangaan met bouwkundige facilitaire bureau’s. Twee vaste relaties zijn: HTV-bouwtechniek, bouwkundig ontwerp- teken- en adviesbureau uit Rotterdam en VDNDP Bouwingenieurs uit Amsterdam.
[Web Creator] [LMSOFT]